lọc tổng sinh hoạt

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt gia đình

Trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, cong người thải ra môi trường một lượng nước thải lớn. Nguồn nước thải này cần có công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt triệt để nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư:

Hệ thống lọc tổng sinh hoạt do Greenhouses cung cấp.
Hệ thống lọc tổng sinh hoạt do Greenhouses cung cấp.

Bước 1: Song chắn rác

Nguồn nước thải được tập trung từ các vừng của khu dân cư qua hệ thống thu về trung tâm xử lý. Đầu tiên, nguồn nước này được đưa qua song chắn rác nhằm loại bỏ những tạp chất thô trong nước đẻ bảo vệ các thiết bị lọc phía sau và nâng cao hiệu quả xử lý nước.

Bước 2: Bể lắng kết hợp tách dầu mỡ

Mục đích của bể lắng tách dầu mỡ là tách dầu mỡ ra khỏi nước thải nhằm bảo vệ vi sinh ở bể xử lý sinh học hiếu khí.

Bước 3: Bể điều hòa

Chức năng của bể điều hòa nhằm điều hòa các thành phần nước thải để đảm bảo hệ thống xử lý ổn định và không bị sốc tải cho bể xử lý vi sinh hiếu khí Aerotank.

Bước 4: Bể Arotank

Tại đây, vi sinh sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy có trong nước thải sinh hoạt.

Bước 5: Bể lắng

Tại bể lắng, các chất lơ lửng trong nước được lắng trọng lực xuống đáy bể và tạo thành lớp bùn. Còn lớp nước được đưa qua bể khử trùng.

Bước 6: Bể khử trùng

Tại đây, hóa chất khử trùng được bơm vào nhằm tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn tồn tại trong bể. Sau khi qua bể khử trùng, nước thải sinh hoạt đã đạt tiêu chuẩn và được thải ra môi trường tiếp nhận.

Việc xử lý nước thải sinh hoạt gia đình đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Do đó cần được quan tâm và xử lý triệt để.

Hệ thống lọc tổng sinh hoạt do Greenhouses cung cấp.
Hệ thống lọc tổng sinh hoạt do Greenhouses cung cấp.