lọc tổng sinh hoạt

Phương pháp sinh học kỵ khí trong xử lý nước thải

 

Phương pháp sinh học kỵ khí là một phương pháp sinh học được sử dụng phổ biến trong quá trình xử lý nước thải hiện nay, là quá trình sử dụng các vi sinh vật kỵ khí trong môi trường không có oxi, với điều kiện nhiệt độ và PH thích hợp, để hấp thụ hoàn toàn các chất hữu cơ, vô cơ độc hại có trong nước thải. Các vi sinh vật này sẽ sử dụng các chất hữu cơ này làm nguồn dinh dưỡng cho hoạt động sống của mình.

 

 

Phương pháp sinh học kỵ khí trong xử lý nước thải

 

Các giai đoạn của quá trình phân hủy kỵ khí 

 

+ Giai đoạn 1: Quá trình thuỷ phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử. Ở giai đoạn này thì các chất hữu cơ có trong nước thải chứa các phân tử như: chất béo, protein, Celluloses, Lignin,… sẽ bị thủy phân thành những phân tử đơn giản, dễ bị phân hủy hơn.

+ Giai đoạn 2: Axit hoá. Các chất hữu cơ đơn giản sau khi được thủy phân sẽ chuyển hóa thành axit acetic, H2 và CO2, H2O, methanol và sẽ được vi sinh vật phân giải

+ Giai đoạn 3: Acetate hoá.

+ Giai đoạn 4: Methane hoá. 

 

Ưu điểm của phương pháp xử lý sinh học kỵ khí

 + Không tốn quá nhiều năng lượng, tiết kiệm chi phí điện năng cho quá trình cấp khí
 
+ Tạo ra được lượng khí metan vô cùng lớn, dùng để cấp khí cho lò hơi
 
+ Quá trình công nghệ không quá phức tạp, dễ thực hiện
 
+ Loại bỏ chất hữu cơ với số lượng lớn, hiệu quả  xử lý BOD đạt từ 80-95%.
 
+ Quá trình tạo ra lượng bùn ít hơn so với quá trình xử lý sinh học hiếu khí, nên giảm được chi phí xử lý bùn, đồng thời lượng bùn sản sinh ra cũng có hoạt tính cao, dễ tách nước.
 
+ Có thể xử lý một số chất khó phân hủy.
 
+ Thích hợp cho nhiều nguồn nước thải bị ô nhiễm nặng
 
+ Có thể áp dụng theo từng mùa vì kỵ khí có thể được phục hồi hoạt động trở lại nếu sau một thời gian ngưng nạp liệu.
 
khả năng hoạt động theo mùa vì kỵ khí có thể phục hồi và hoạt động được sau một thời gian ngưng không nạp liệu
 

Nhược điểm của phương pháp xử lý sinh học kỵ khí

 

+ Quá trình kỵ khí thường diễn ra chậm hơn so với quá trình xử lý hiếu khí

+ Quá trình phân hủy các chất độc hại thường nhạy cảm và diễn ra khó khăn.

 

Quá trình xử lý kỵ khí: Nguồn nước thải được hút lên bể kỵ khí, và lọc qua tấm chắn hình thành màng vi sinh vật, tại đây sẽ diễn ra quá trình thủy phân các chất hữu cơ có trong nước thải. Nước thải qua màng lọc và các chất ô nhiễm trong nguồn nước sẽ bị giữ lại.
 
Các hệ thống tách pha sẽ làm nhiệm vụ tách các pha rắn – lỏng – khí, kết quả là các chất khí sẽ bay lên và thu hồi, chất bùn cùng với các chất vi sinh vật sẽ rơi xuống đáy bể, còn nước sau khi xử lý sẽ theo máng lắng chảy xuống bể lọc thành phẩm và đi ra ngoài.
 
Hiện nay, công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí sử dụng bể UASB đang được áp dụng phổ biến tại nhiều nơi, công nghệ này đã được nghiên cứu chuyên sâu và triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới, giúp xử lý nước thải công nghiệp có nồng độ các chất hữu cơ, vô cơ ô nhiễm ở mức cao.