lọc tổng sinh hoạt

Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt

Xử lý nước sinh hoạt hiện nay có nhiều biện pháp từ thô sơ đến hiện đại. Tùy từng đặc điểm nguồn nước cũng như nhu cầu sử dụng mà áp dụng các biện pháp xử lý nước thải khác nhau.

Một số biện pháp xử lý nước sinh hoạt phổ biến  hiện nay

Thứ 1. Xử lý nước sinh hoạt bằng phương pháp hóa lý

– Phương pháp này hoạt động dựa trên áp dụng các quá trình vật lý và hoá học để đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó để gây tác động với các tạp chất bẩn, biến đổi hoá học, tạo thành các chất khác dưới dạng cặn hoặc chất hoà tan nhưng không độc hại hoặc gây ô nhiễm môi trường.

– Một số phương pháp xử lý nước sinh hoạt hóa lý được vận dụng phổ biến như: phương pháp trao đổi ion, phương pháp keo tụ, phương pháp thấm lọc ngược và siêu lọc, đông tụ, tuyển nổi, hấp thụ…

Biện pháp xử lý nước sinh hoạt tốt nhất

Biện pháp xử lý nước sinh hoạt tốt nhất

Thứ 2. Phương pháp xử lý sinh học

– Phương pháp này sử dụng khả năng sống và hoạt động của các vi sinh vật có ích để phân huỷ các chất hữu cơ và các thành phần ô nhiễm trong nước thải.

– Quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học gồm các quá trình chủ yếu: quá trình hiếu khí, quá trình trung gian anoxic, quá trình kị khí, quá trình kết hợp hiếu khí – trung gian anoxic –kị khí các quá trình hồ.

– Ưu điểm của phương pháp này là chi phí rẻ, dễ thực hiện.

Thứ 3. Phương pháp xử lý hóa học

– Phương pháp xử lý hóa học thường dùng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt gồm có: trung hòa, oxy hóa khử, tạo kết tủa hoặc phản ứng phân hủy các hợp chất độc hại.

– Phương pháp này có ưu điểm là hiệu quả xử lý cao, thường được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước khép kín.

– Nhược điểm: chi phí vận hành cao, không thích hợp cho các hệ thống xử lý nước thải với quy mô lớn.

Đây là ba phương pháp xử lý nước sinh hoạt chính được áp dụng phổ biến hiện nay. Việc xử lý nước thải đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến môi trường và sức khỏe của con người. Do đó, bạn cần xử lý một cách triệt để nguồn nước này.